Priser exklusive stolpar, inklusive snäckväxlar och snabba motorer (enfas eller trefas).

Storlek Pris (SEK exkl. moms) Pris (SEK inkl. moms)
2 200 kg 75 600 94 500
3 400 kg 79 800 99 750
4 500 kg 90 000 112 500
6 300 kg 103 800 129 750
7 300 kg 127 600 159 500
9 100 kg 145 200 181 500
10 900 kg 168 000 210 000
12 700 kg 199 000 248 750
13 600 kg 4 mot 255 200

319 000

Pris på större lyftar (8 stolpar) upp till 54 ton enligt offert.

 

Tillbehör

  Pris exkl moms Pris inkl moms
Fjärrbox med autostopp 7 960:- 9 950:-